Skånes ekonomisk-demografiska databas - del av nationella infrastrukturen Swedpop

Infrastruktur

  Information

  Akronym

  SEDD

  Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

  SwedPop

  Beskrivning

  Personuppgifter för ca 350000 individer i ett område i västra Skåne (inkl Landskrona) 1646-1968. Information om demografi och socioekonomiska förhållanden på individ och familjenivå. Mer detaljerad beskrivning på engelska.

  Utrustning och resurser

  Beräkningsserver, statistikprogram, datalagring

  Digitala och fysiska samlingar

  Digitala

  Erbjudna tjänster

  Tillgång till pseudonymiserade data på säker server, statistikprogram och användarstöd.

  Styrning av infrastrukturen

  Styrelsen för Centrum för ekonomisk demografi har det övergripande ansvaret. databasen leds av Martin Dribe och administreras av Clas Andersson.

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi
  • Ekonomisk historia
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

  Typ av infrastruktur

  • Digitala samlingar

  Infrastrukturprogram

  • Har aktuell status som infrastruktur av nationellt intresse (Vetenskapsrådet)

  Fria nyckelord

  • hälsa
  • longitudinella data
  • registerdata
  • demografi
  • socioekonomiska förhållanden
  • yrke
  • social klass
  • inkomst