• Besöksadress

    LTHs Studiecentrum, John Ericssons väg 4

    Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Genombrottet är LTHs gemensamma pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet. Verksamheten omfattar bland annat behörighetsgivande pedagogisk fortbildning för LTHs anställda, pedagogisk konsultverksamhet, högskolepedagogisk forskning och pedagogisk meritvärdering.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren