• BesöksadressVisa på karta

    LTHs Studiecentrum, John Ericssons väg 4

    Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Genombrottet är LTHs gemensamma pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet. Verksamheten omfattar bland annat behörighetsgivande pedagogisk fortbildning för LTHs anställda, pedagogisk konsultverksamhet, högskolepedagogisk forskning och pedagogisk meritvärdering.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren