• BesöksadressVisa på karta

    Scheelevägen 15 B (Ideon Science park, Alfa 1)

    22363 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Redovisning- och finansieringsområdet omfattar forskning inom ett brett fält från ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisning, revision, finansiell kommunikation, bolagsstyrning till forskning om företagsfinansiering, riskhantering och investerarrelationer.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren