• Telefon+46462224218, +46462220433

Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Infektionsmedicin
  • Cancer och onkologi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren