Enhetsprofil

Beskrivning

Antagningsavdelningen ansvarar för antagning till universitetets kurser och program, och svarar på frågor kring beslut i antagningsärenden. Vi ansvarar även för planering och genomförande av högskoleprovet två gånger per år. Avdelningen har ett lokalt systemansvar för antagningssystemet NyA, vilket bland annat innebär administration av användare. Till uppgifterna hör även att vara kansli åt antagningsnämnden. Mer information för studenter och telefontider: www.lu.se/antagning Mer information för medarbetare: www.medarbetarwebben.lu.se/antagning