• Besöksadress

  Sölvegatan 29 B

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 117

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Antagningsavdelningen ansvarar för antagning till universitetets kurser och program, och svarar på frågor kring beslut i antagningsärenden. Vi ansvarar även för planering och genomförande av högskoleprovet två gånger per år. Avdelningen har ett lokalt systemansvar för antagningssystemet NyA, vilket bland annat innebär administration av användare. Till uppgifterna hör även att vara kansli åt antagningsnämnden. Telefon och besök: måndagar, tisdagar och torsdagar kl 10-12. Mer information för studenter: www.lu.se/antagning Mer information för medarbetare: www.medarbetarwebben.lu.se/antagning