• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

AI och Samhälle är en tvärvetenskaplig forskargrupp som fokuserar på frågor om tillit och transparens för autonoma och AI-drivna teknologier ur ett samhälleligt, mänskligt eller styrningsperspektiv. Studierna återfinns i skärningspunkten mellan databeroende och ofta prediktiva eller “lärande” AI-teknologier, samhälle eller sociala strukturer, och lagar eller andra styrformer.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren