• Telefon+46462113417, +46462220960

Enhetsprofil

Forskning

Beskrivning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området
  • Lungmedicin och allergi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren