Luftvägar, patogener, immunförsvar

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Luftvägsinfektioner är en av våra vanligaste infektionssjukdomar. Forskargruppen fokuserar på olika aspekter av luftvägsinfektioner, framför allt vid tillstånd med nedsatt immunförsvar lokalt i luftvägarna som t ex vid cystisk fibros och hos lungtransplanterade. Projekten utforskar t ex biomarkörer för bakteriella infektioner i luftvägsprover, hur det medfödda immunförsvaret i lungan fungerar vid cystisk fibros, samt hur bakterier anpassar sig till ett kroniskt bärarskap i luftvägarna.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren