• BesöksadressVisa på karta

  Inga Marie Nilssons gata 47, plan 3

  205 02 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Inga Marie Nilssons gata 47, plan 3

  205 02 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Anestesi och intensivvård
 • Allmän medicin
 • Omvårdnad
 • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fria nyckelord

 • Smärta

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren