• Telefon+46462224206
 • BesöksadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen Flyglabbet undersöker hur djur flyger i en avancerad vindtunnel. Där studerar vi bland annat fåglar, fladdermöss och insekter. Vår forskning är främst fokuserad på ekologi och evolution hos flygande djur.

Forskning

Vi försöker hela tiden att ta reda på mer om hur djur använder sin flygförmåga för att maximera flykten i luften samtidigt som de hushållar med sin energi. Vi är också intresserade av hur djur som flyger har utvecklats evolutionärt. Bland annat försöker vi förstå hur evolutionen har påverkat deras beteende i luften. I vår vindtunnel låter vi djuren flyga under väl kontrollerade former. Vindtunneln är utrustad med högteknologi som gör att vi kan studera aerodynamik och kinematik, det vill säga hur kroppen rör sig utan hänsyn till varför den rör sig på just det sättet. Vi använder flödesvisualiseringsteknik. Tekniken hjälper oss att fånga luftens rörelser bakom ett flygande djur. Höghastighetskameror gör att vi kan fotografera djurets rörelser när det flyger i vindtunneln. Vi kan dessutom mäta krafter med hjälp av en aerodynamisk våg. Våra forskningsrön kring flygteknik och aerodynamik kan få betydelse inom teknikutveckling framtiden.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren