• Telefon+46462224206
 • BesöksadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen Djurens navigation studerar hur fåglar och andra djur har anpassat sig för att flytta och navigera över stora avstånd. Det gör vi genom att använda en kombination av forskning i fält, inklusive spårning av enskilda individer, och laboratorieförsök. I de sistnämnda kan vi studera hur individer reagerar fysiologiskt och beteendemässigt på olika signaler.

Forskning

Vi fokuserar på ekologin och evolutionen bakom djurens flyttningsresor. Vi undersöker hur djur har utvecklat förmågan att navigera och orientera när de flyttar. Vi studerar också hur de tajmar dessa förflyttningar, så att de görs när tidpunkten är mest gynnsam. Med hjälp av olika spårningstekniker kan vi studera enskilda fåglar. Genom dessa tekniker lär oss att förstå hur fåglarna anpassar sig till olika utmaningar som de möter när de flyttar. Vissa arter flyttar så långt som till södra Afrika på hösten för att, när våren nalkas i norra Europa, flytta tillbaka. Vi fokuserar på hur fåglar hanterar tid och rum i sina inre förflyttningsprogram och vi undersöker vilka faktorer som ligger bakom olikheter och variationer i fenotyper. Vi studerar individuella fåglar i laboratoriet och i det vilda. Vi använder oss av experiment och jämförelser när vi undersöker deras fysiologi, beteende och hur de presterar under sina förflyttningar.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren