• Telefon+46462229350
 • BesöksadressVisa på karta

  Biologihuset, Sölvegatan 35

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Biologihuset, Sölvegatan 35

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Zoofysiologi handlar om hur djurs, även människors, kroppar fungerar. Ett brett forskningsområde som täcker det mesta från studier av enskilda molekyler i celler till att undersöka hela system bestående av olika kroppsorgan. Vi intresserar oss bland annat för sinnesorgan som syn, känsel och lukt. Hur har de utvecklats evolutionärt? Vilka mekanismer ligger bakom att blomflugor eller bananflugor via sinnesintryck kan samla in mängder med information i sina pyttesmå hjärnor? Ett annat forskningsområde är cancer. Hur kan behandlingen utvecklas för att effektivt angripa cancerceller och inte friska celler. Vi studerar också hur cancerforskningen kan nå framgångar utan att använda sig av djurförsök. Vår forskning får betydelse inom andra vetenskaper, bland annat medicin och miljöforskning. Det kan handla om att våra rön ligger till grund för utvecklingen av nya medel som skyddar grödor mot skadeinsekter eller utvecklingen av nya styrsystem inom fordonsindustrin.

Beskrivning

Forskargruppen Zoofysiologi undersöker hur kroppen fungerar. Vi studerar allt från enstaka celler till stora organ. Vår forskning får betydelse inom så skilda områden som medicin och jordbruk.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren