• Telefon+46462229350
 • BesöksadressVisa på karta

  Biologihuset, Sölvegatan 35

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Biologihuset, Sölvegatan 35

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen Zoofysiologi undersöker hur kroppen fungerar. Vi studerar allt från enstaka celler till stora organ. Vår forskning får betydelse inom så skilda områden som medicin och jordbruk.

Forskning

Zoofysiologi handlar om hur djurs, även människors, kroppar fungerar. Ett brett forskningsområde som täcker det mesta från studier av enskilda molekyler i celler till att undersöka hela system bestående av olika kroppsorgan. Vi intresserar oss bland annat för sinnesorgan som syn, känsel och lukt. Hur har de utvecklats evolutionärt? Vilka mekanismer ligger bakom att blomflugor eller bananflugor via sinnesintryck kan samla in mängder med information i sina pyttesmå hjärnor? Ett annat forskningsområde är cancer. Hur kan behandlingen utvecklas för att effektivt angripa cancerceller och inte friska celler. Vi studerar också hur cancerforskningen kan nå framgångar utan att använda sig av djurförsök. Vår forskning får betydelse inom andra vetenskaper, bland annat medicin och miljöforskning. Det kan handla om att våra rön ligger till grund för utvecklingen av nya medel som skyddar grödor mot skadeinsekter eller utvecklingen av nya styrsystem inom fordonsindustrin.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren