• Telefon+46462224218

Enhetsprofil

Beskrivning

Our work focuses on MHC class I antigen presentation. The main projects are: 1) ‘Tapasin as a prognostic and diagnostic tool in glioblastoma multiforme’ 2) ‘How to get an efficient immune response against zoonotic avian flu? Lessons to be learned from studies of multiple species’ 3) ‘MHC-I molecules and their role in ankylosing spondylitis’ We work with different methods spanning from molecular biology techniques, cellular assays, tissues analysis, work with recombinant proteins, biochemistry and scattering techniques.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Immunologi inom det medicinska området

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren