Antioxidationsmedicin

  • Telefon+46462228578

Enhetsprofil

Antioxidationsmedicin handlar om kroppens skydd mot oönskad oxidation. Oxidation är kemiska reaktioner som ständigt pågår mellan kroppens molekyler och luftens syre. För att kontrollera oxidationen så den inte blir för häftig tillverkar kroppen försvarsmolekyler, s.k. antioxidanter. Utan antioxidanterna hade vår kropp förmultnat på några månader, ungefär som en brasa som brinner upp, eller ett äpple som vi slänger på komposten. Antioxidanterna är helt avgörande för försvar mot alla viktiga inflammationssjukdomar, och ser till att de flesta av oss kan hålla sig friska i 70 år eller mer. Den kanske viktigaste kroppsegna antioxidanten heter alfa-1-mikroglobulin (A1M). Vår forskning går ut på att ta reda på hur A1M fungerar och att ta fram sjukdomsbehandlingar baserade på A1M. Vi samarbetar med kliniska forskare och läkemedelsföretag bl.a. med havandeskapsförgiftning, hjärnskador, njurskador, strålningsbehandling, näthinneavlossning och åderförkalkning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Nyckelord

  • Inflammationssjukdom
  • förgiftning
  • antioxidanter
  • Infektion

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren