Enhetsprofil

Forskning

Många sjukdomar idag beror på en felaktig kost, tex övervikt, diabetes, Alzheimers sjukdom, bara för att nämna några. Vi intresserar oss för hur aptitreglering går till och vilka hunger och mättnadssignaler som bildas beroende av vad vi äter. Huvudfrågeställningen är om vi kan äta på ett sådant sätt att hunger och mättnad regleras på ett optimalt sätt. Vår arbetshypotes är att kroppen själv producerar dessa signaler på ett optimalt sätt, bara den får rätt stimulans. Vi ger alltså inga färdiga hormoner, utan låter kosten eller kosttillskott stimulera den egna jämvikten. Vi tror också på individuella lösningar. Varje människa är unik, det krävs individuella doser och kanske individuella koster. Slutligen är ätandet ett beteende, styrt av flera faktorer, smaken, stress, om maten är gratis, sinnesstämningen. Vår forskning berör effekten av maten på belöningssystemet liksom på kroppens inflammation och oxidativa stress.

Beskrivning

My research group's interest is focused on the consequences of diets rich in energy for the brain and the energy metabolism. Obesity is steadily increasing in the Western world. One reason for this is an increased possibility to choose tasty food, such as high-fat and sucrose-rich food. Obesity hence develops due to the inability to burn excess calories from this energy-dense food. We have identified compunds that could be used in the treatment of obesity. Regarding appetite regulation a simple rule states that tasty food is also energy-rich.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmaceutisk vetenskap
  • Neurovetenskaper
  • Fysiologi
  • Gastroenterologi
  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Näringslära

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren