Enhetsprofil

Forskning

Många sjukdomar idag beror på en felaktig kost, tex övervikt, diabetes, Alzheimers sjukdom, bara för att nämna några. Vi intresserar oss för hur aptitreglering går till och vilka hunger och mättnadssignaler som bildas beroende av vad vi äter. Huvudfrågeställningen är om vi kan äta på ett sådant sätt att hunger och mättnad regleras på ett optimalt sätt. Vår arbetshypotes är att kroppen själv producerar dessa signaler på ett optimalt sätt, bara den får rätt stimulans. Vi ger alltså inga färdiga hormoner, utan låter kosten eller kosttillskott stimulera den egna jämvikten. Vi tror också på individuella lösningar. Varje människa är unik, det krävs individuella doser och kanske individuella koster. Slutligen är ätandet ett beteende, styrt av flera faktorer, smaken, stress, om maten är gratis, sinnesstämningen. Vår forskning berör effekten av maten på belöningssystemet liksom på kroppens inflammation och oxidativa stress.

Beskrivning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmaceutisk vetenskap
  • Neurovetenskaper
  • Fysiologi
  • Gastroenterologi
  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Näringslära

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande