• Telefon+46462221801

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen Tillämpad Gerontologi bedriver tvärvetenskaplig forskning relaterad till äldre och åldrande med betoning på forskning som kan omsättas till handling och riktlinjer. Genom att arbeta över discipliner, mellan sektorer och i partnerskap med de personer som forskningen berör, vill vi utveckla och utvärdera strategier för att öka möjligheterna för människor att kunna delta i meningsfulla aktiviteter trots eventuella åldersrelaterade funktionsnedsättningar. Vi vill bredda kunskapen kring olika livssituationers komplexitet för att möjliggöra lösningar som kan tillämpas för att motverka beroende och främja oberoende. Förståelse för enskilda individers förmågor och begränsningar i samspel med de miljömässiga sammanhang i vilka de lever sina liv är centralt för vårt arbete. Vår forskning omfattar kvantitativa, kvalitativa och blandade metoder, och använder nya idéer och metoder i standardiserade som reella miljöer som representerar de miljöer där det dagliga livet utspelar sig.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren