Enhetsprofil

Beskrivning

Forskning

Det övergripande syftet med vår forskning är att undersöka befolkningens exponering av miljögifter – både från allmänmiljön och på arbetsplatser, samt att utvärdera hur dessa påverkar kroppen. Vi arbetar med att utveckla känsliga, analytiska metoder baserade på masspektrometri för att mäta exponeringsbiomarkörer i biologiska prover som t ex blod och urin. På det sättet kan vi undersöka dels yttre exponeringsnivåer, men även kroppens förmåga att ta upp, metabolisera och utsöndra främmande ämnen. I flera av projekten studerar vi sambandet mellan exponering och hälsa genom analys av markörer för tidiga biologiska effekter såsom oxidativ stress och inflammation. Vi mäter även nivåer av ämnen i vissa miljöprover såsom luft och damm i vårt laboratorium som är utrustat med den senaste teknologin inom masspektrometri och har en ledande roll internationellt inom exponeringsanalyser.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

 • Pesticider
 • hormonstörande ämnen
 • PAH
 • PFAS
 • isocyanater
 • härdplaster
 • ftalater,
 • bisfenoler
 • toxikologi
 • nanopartiklar
 • molekylär epidemiologi
 • biomarkörer
 • miljögifter
 • GC-MS/MS
 • LC-MS/MS

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren