• Besöksadress

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

På Akvatisk ekologi sysslar vi med allt från ekosystem i små bäckar och dammar till livets förutsättningar i stora sjöar och i världshaven. Vi undersöker såväl molekyler som stora, komplexa ekosystem. Ett mål är att hitta svar på hur klimatförändringar påverkar fiskar, växter och andra organismer som lever i vatten. Vilka faktorer kan leda till att ett system ersätts av ett annat? Vi letar efter förklaringar till varför olika varelser beter sig på ett visst sätt. Är det arv eller miljö som styr beteendet? Ett område som vi studerar är samspelet mellan predatorer och bytesdjur. Evolution och hur vattenlevande arter uppstår och utvecklas är ett annat fält som vi arbetar med. Vilka förutsättningar krävs för biologisk mångfald? Vi undersöker hur bekämpningsmedel påverkar vatten och livet i vatten. Har bekämpningsmedel har effekt på fiskarnas inre organ och nervsystem? Vad krävs för att ett fiske ska kallas hållbart? Är hållbart fiske en förutsättning för att arter inte ska bli utrotade?

Beskrivning

Forskargruppen Akvatisk ekologi studerar bland annat hur klimatförändringen påverkar akvatiska system. Vad är det som gör att ett ekosystem ersätts av ett annat? Andra exempel på vad gruppen undersöker är: populationsgenetik, samspel mellan predatorer och bytesdjur, hållbara fiskodlingar och effekten av bekämpningsmedel.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren