• BesöksadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Vi arbetar med forskning och utbildning om interaktioner och processer i akvatiska system längs hela salthaltsgradienten, från små bäckar, dammar och sjöar till kustnära och pelagiska system i haven. Vi forskar på en mängd olika organisatoriska nivåer, från molekyler till organismer och från individuella beteenden till ekosystemprocesser.

Forskning

I vår forskningsstrategi strävar vi efter att ha en bred och mångsidig forskningsportfölj – med grundläggande forskning om artbildningsprocesser, interaktioner mellan rovdjur och bytesdjur, regimskiften i grunda sjöar, spridning och migration i akvatiska organismer och biogeokemi. Dessutom forskar vi om ämnen med högt miljö- och samhällsvärde, inklusive nya föroreningar, effekter av klimatförändring, algblomning och invasiva arter. Se mer på de enskilda webbsidorna nedan.

Mer om oss

Huvudansvariga forskare (Principal Investigators)

Postdoc:s

Hannah Blossom
Forskningsintressen: Växtplanktonfysiologi och evolution, giftiga algblomningar

Rosie Lennon
Forskningsintressen: eko-immunologi, partiell migration

Romana Salis
Forskningsintressen: Klimatförändringar, biologisk mångfald, ekosystemtjänster

Margarida Soares 
Forskningsintressen: Carbon cycling, brownification, mikrobiell ekologi

Doktorander

Anna Borgström
Doktorandprojekt: Multifunktionella våtmarker i landskapet

Emma Johansson
Doktorandprojekt: Intraspecifik variation i toxinproduktion i cyanobakterier

Nan Hu
Doktorandprojekt: Effekter på global nivå över trofiska nivåer i marina arter

Kevin Jones
Doktorandprojekt: Mekanismer och åtgärder för att minska syrebrist och brunfärgning i Östersjön

Sandra Rabow
Doktorandprojekt: Algblomning och extrema väderhändelser

Franca Stábile
Doktorandprojekt: Öde och effekter av nanopartiklar i sötvattensystem

Johanna Stedt
Doktorandprojekt: Tumlarens födosöksekologi

Gustaf Ekelund Ugge
Doktorandprojekt: Molekylära biomarkörer för kemisk stress i en sötvattensmussla

Gästforskare

Forskningsingenjör

Marie Svensson

Emeritus

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren