• Besöksadress

  Sölvegatan 24

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 118

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Inom ämnet bedrivs forskning inriktad på arkitektens kunskapsområde och projekteringsmetoder i byggnadsvård såsom design- och vårdprogram, traditionella byggnadsmaterial- och hantverk samt byggnadsarkeologi. Häri ingår även doktorandarbeten om färg i byggd miljö samt moderna undersöknings- och dokumentationsmetoder. Vidare pågår studier om kyrkobyggnadernas framtid, flygplatsernas utveckling samt det sentida byggnadsarvet.

Beskrivning

Bebyggelsevård