Autoimmunitet och njursjukdomar

 • Telefon+46462220701
 • Besöksadress

  Lunds universitet, Njurforskningslab, BMC B13

  22184 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Lunds universitet, Njurforskningslab, BMC B13

  22184 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

I världen lider flera 100 miljoner människor av autoimmuna sjukdomar och de är ett folkhälsoproblem i paritet med cancer och hjärt/kärlsjukdomar. Vi har fokuserat vår forskning kring en grupp ovanliga men allvarliga autoimmuna sjukdomar, ANCA associerade vaskuliter. Sjukdomarna orsakar en akut inflammation i de små blodkärlen, vilket leder till en snabbt förlöpande glomerulonefrit och livshotande lungblödningar om de inte behandlas. Om behandlingen försenas leder det snabbt till svåra organskador och om den toxiska immundämpande behandlingen ges till patienter med t.ex. infektioner kan det få förödande konsekvenser. Forskargruppens blandning av kliniska och prekliniska forskare gör att vi på en molekylär nivå kan forska på kliniskt relevanta frågeställningar. Vi har ett stort fokus på att försöka förstå de underliggande sjukdomsmekanismerna på molekylär och cellulär nivå, och att överföra resultaten till nya behandlingskoncept och nya diagnostiska metoder.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Urologi och njurmedicin
 • Immunologi inom det medicinska området
 • Reumatologi och inflammation

Nyckelord

 • Vaskulit
 • ANCA
 • anti-GBM
 • autoimmun
 • neutrofil
 • fagocyter
 • autoantikroppar
 • glomerulonefrit

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren