Autoimmunitet och njursjukdomar

 • Telefon+4646171990
 • BesöksadressVisa på karta

  Skånes universitetssjukhus, Barngatan 2, Plan 1

  22185 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Lunds universitet, Njurforskningslab, BMC B13

  22184 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

I världen lider flera 100 miljoner människor av autoimmuna sjukdomar och de är ett folkhälsoproblem i paritet med cancer och hjärt/kärlsjukdomar. Vi har fokuserat vår forskning kring en grupp ovanliga men allvarliga autoimmuna sjukdomar, ANCA associerade vaskuliter. Sjukdomarna orsakar en akut inflammation i de små blodkärlen, vilket leder till en snabbt förlöpande glomerulonefrit och livshotande lungblödningar om de inte behandlas. Om behandlingen försenas leder det snabbt till svåra organskador och om den toxiska immundämpande behandlingen ges till patienter med t.ex. infektioner kan det få förödande konsekvenser. Forskargruppens blandning av kliniska och prekliniska forskare gör att vi på en molekylär nivå kan forska på kliniskt relevanta frågeställningar. Vi har ett stort fokus på att försöka förstå de underliggande sjukdomsmekanismerna på molekylär och cellulär nivå, och att överföra resultaten till nya behandlingskoncept och nya diagnostiska metoder.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Urologi och njurmedicin
 • Immunologi inom det medicinska området
 • Reumatologi och inflammation

Fria nyckelord

 • Vaskulit
 • ANCA
 • anti-GBM
 • autoimmun
 • neutrofil
 • fagocyter
 • autoantikroppar
 • glomerulonefrit

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren