BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

 • Besöksadress

  Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

BECC är en tvärvetenskapligt strategisk forskningsmiljö mellan Lunds och Göteborgs universitet som samlar över 200 forskare. Tillsammans arbetar vi för att bättre förstå hur markanvändning och ett förändrat klimat påverkar ekosystem och biologisk mångfald. Genom att sammanföra forskare från flera kompletterande ämnesområden inom naturvetenskap, statsvetenskap och ekonomi så kan sambanden mellan klimat-ekosystembiodiversitet studeras på olika skalor.

Forskning

För mer information, vänligen besök BECC/Research.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren