Biodiversitet och bevarandevetenskap

 • Telefon+46462224206
 • BesöksadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Ekologihuset, Sölvegatan 37

  223 62 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen Biodiversitet och bevarandevetenskaps mål är att flytta fram den vetenskapliga förståelsen för hur mänskliga aktiviteter påverkar biodiversiteten och leder till ändrade förutsättningar för såväl människor som växter och djur.

Forskning

Vi studerar hur mänskliga aktiviteter, till exempel förändringar i markanvändning och klimat, påverkar biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster. Vi bedriver både grundforskning och tillämpad forskning. För oss är den kombinationen det bästa sättet att förstå hur bland annat modernt jordbruk och skogsbruk påverkar uthålligheten hos populationer och förutsättningarna för olika delar av ekosystemet. På så vis ökar vi förståelsen för hur naturvård på bästa sätt integreras med produktion inom jordbruk och skogsbruk.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren