Enhetsprofil

Beskrivning

Till avdelningen hör laborativ verksamhet vid Kampradlaboratoriet, Skånes Universitetssjukhus och laborativ verksamhet vid BMC. Samarbete med verksamheterna på BMC/D13, Biologisk Masspektrometri och proteomik (BioMS och CTP) och BME/LTH- institutionen Till avdelningen hör också Cancerepidemiologi placerad vid Wigerthuset vars viktigaste uppgifter är följande: Att utföra cancerepidemiologiska studier på registermaterial och data insamlade i specialundersökningar. att utföra preventions- och interventionsstudier inom cancerområdet. Att utföra behandlings-och prognostikstudier inom cancerområdet. Att biträda med epidemiologisk och biostatistisk expertis inom ovanstående och andra områden (t ex hälsoekonomiska studier, livskvalitetsstudier och studier avseende familjär cancer).

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren