Enhetsprofil

Till avdelningen hör laborativ verksamhet vid Kampradlaboratoriet, Skånes Universitetssjukhus och laborativ verksamhet vid BMC. Samarbete med verksamheterna på BMC/D13, Biologisk Masspektrometri och proteomik (BioMS och CTP) och BME/LTH- institutionen Till avdelningen hör också Cancerepidemiologi placerad vid Wigerthuset vars viktigaste uppgifter är följande: Att utföra cancerepidemiologiska studier på registermaterial och data insamlade i specialundersökningar. att utföra preventions- och interventionsstudier inom cancerområdet. Att utföra behandlings-och prognostikstudier inom cancerområdet. Att biträda med epidemiologisk och biostatistisk expertis inom ovanstående och andra områden (t ex hälsoekonomiska studier, livskvalitetsstudier och studier avseende familjär cancer).

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren