Translationell retinaforskning

Enhetsprofil

Forskning

Näthinnan (Retina) är en del av det centrala nervsystemet och består till största delen av specialiserade nervceller. Vid degenerativ näthinnesjukdom, t.ex retinitis pigmentosa, åldersrelaterad makuladegeneration, näthinneavlossning och glaukom förstörs nervceller vilket resulterar i idag icke behandlingsbar synnedsättning. Traditionellt undersöks ofta sjukdom och behandling inom CNS experimentellt genom studium av enskilda celler efter mekanisk/enzymatisk extraktion från omgivande vävnad. Näthinnans celler liksom kroppens övriga vävnader befinner sig dock i en kontinuitet bestående av fysiska och biokemiska kopplingar samt extracellulär matrix. Vi har tidigare visat att integriteten av denna kontinuitet är av avgörande betydelse för vävnadens homeostas och vi fokuserar nu på hur och varför degenerativ näthinnesjukdom uppkommer vid störning av systemet och hur de enskilda komponenterna med hjälp av ”tissue engineering” kan interagera med syntetiska polymerer och biologiska transplantat.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren