• Telefon+46462220830

Enhetsprofil

Forskning

BioMS is the national infrastructure for biological mass spectrometry (MS). BioMS offers access to qualified projects in proteogenomics, targeted protein quantitation, glycoproteomics, hydrogen-deuterium exchange MS, glycomics, lipidomics, and chemical proteomics. Detailed information and the project application forms can be found at www.bioms.se. BioMS is hosted by Lund University with support from the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) with co-financing by Gothenburg and Lund Universities, Karolinska Institutet, and Chalmers Institute of Technology.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren