• Besöksadress

  Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A

  223 62 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 124

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Vid avdelningen studeras biomolekylers växelverkan, struktur och dynamik för att förstå biologiska system och processer på molekylär nivå. Tonvikten ligger på experimentella och teoretiska studier av proteiners veckning och stabilitet, struktur och dynamik, samt deras växelverkan med andra molekyler. Den dominerande experimentella metoden är nukleär magnetresonans (NMR), såväl högupplösande spektroskopi som relaxationsdispersion. Metodutveckling inom NMR bedrivs också vid avdelningen, särskilt inom spinnrelaxation. Dessutom utnyttjas olika former av optisk spektroskopi, samt molekylärbiologiska och proteinkemiska metoder.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren