Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora (BRCMH)

Enhetsprofil

Forskning

Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora är ett kunskapscentrum med uppgift att utveckla och profilera medicinsk humaniora inom undervisning, forskning och samverkan. Vi finns tack vare en generös donation av Birgit Rausing Stiftelse för Medicinsk humaniora och är placerade vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. De forskningsfrågor som centrumet ägnar sig åt ska vara aktuella, utvecklingsbara och relevanta för lång tid framöver. Centrumet strävar efter att utveckla humanioras roll för att se hela människan i mötet och bemötandet i vården och att synliggöra medicinsk humanioras samhällsnytta. Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora ska bli tillgängligt för många. Centrumet bygger upp sina kontakter tillsammans med organisationer och individer som på olika sätt kan bidra till verksamheten i närtid och framtid. Adress till blogg: med-hum.blogg.lu.se

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren