Neurokognitiva funktioner och psykopatologi hos barn och ungdomar

Enhetsprofil

Vi studerar biologiskt betingade beteendemekanismer med avseende på neuropsykiatriska och emotionellt betingade patologiska tillstånd hos barn och ungdomar. Vi använder till exempel kognitiva/beteendeinriktade experiment och elektrofysiologi för ökad förståelse för ADHD, autism, tvångstillstånd samt ångesttillstånd och depression. Vår målsättning är att förbättra diagnostik, behandling och studera hur det går för patienterna på lång sikt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren