Enhetsprofil

Beskrivning

Forskning

Glioblastom är den mest aggressiva typen av hjärntumör och drabbar både barn och vuxna. Trots intensiv behandling med kirurgi, strålning och ibland även cellgifter, återkommer tumören nästan ofelbart som en obotbar och behandlingsresistent tumör. Resistens mot strålningsterapi är också en nyckelegenskap för de celler i tumören som ofta kallas cancerstamceller. Dessa celler har en särskilt omogen – stamcellslik – karaktär jämfört med de flesta tumörcellerna, och man tror att de signalvägar som ligger bakom stamcellsegenskaperna hos de här cellerna också ligger bakom strålningsresistens. Hur dessa celler får sina särskilda egenskaper är bara delvis känt, och en djupare förståelse för de molekylära mekanismerna som ligger bakom strålningsresistens behövs för att hitta effektiva terapeutiska vägar att hindra den.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Glioblastom
  • Gliom
  • Cancerstamceller
  • Syrebrist
  • Tumörheterogenitet

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren