Bröstcancer - prevention & intervention

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen hos kvinnor och antalet diagnostiserade världen över ökar. Samtidigt blir vi mer och mer överviktiga. Bröstcancer och övervikt har många gemensamma riskfaktorer och fetma är i sig är en riskfaktor för att utveckla bröstcancer. Även om de kliniska sambanden är tydliga saknas biologiska förklaringsmodeller till hur systemiska och lokala effekter av fetma bidrar till ökad uppkomst och spridning av bröstcancer; kommunikationen mellan olika celltyper och bindväv i tumörens mikromiljö spelar sannolikt en viktig roll för cancerns utveckling. Förändringar i halterna av blodfetter och kolesterol kan också vara en orsak och på senare tid har statiner rönt stor uppmärksamhet inom cancerforskningen. Minskad celldelning och ökad celldöd är effekter som gör dem intressanta för bröstcancerutveckling, men det krävs funktionella studier i både normal och cancerbröstvävnad samt kliniska studier för att kunna förstå deras roll och fulla potential.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • bröstcancer

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren