Bröstcancerkirurgi

 • Telefon+4646176241
 • Besöksadress

  Universitetssjukhuset

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  221 84 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

I forskargruppen studerar vi val av kirurgisk metod vid primär bröstcancerkirurgi (LR), riskfaktorer för lokalrecidiv (ENM) och rehabiliteringsbehov (MM/LR) efter primär kirurgi. Genom att systematiskt analysera sambandet mellan lymfkörtelmetastas och patient- och tumörrelaterade faktorer avser vi att ta fram ett kliniskt beslutsstöd som kan användas för att skräddarsy axillens kirurgi. Projektet använder rutinmässigt insamlade faktorer och genomiska analyser i stora populationsbaserade kohorter. För att studera riskfaktorer för lokalrecidiv jämförs protein- och genuttryck i primärtumör och lokalrecidiv. De identifierade riskfaktorerna för lokalrecidiv kan möjliggöra ett individualiserat behandlingsval. Behovet av stöd och rehabilitering varierar kraftigt mellan individer efter primär bröstcancerkirurgi. Med syftet att optimera patienternas återhämtning, utvärderar vi effekten av en intervention baserad på systematisk screening av psykologisk belastning som underlag för individbaserad rehabilitering.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kirurgi
 • Cancer och onkologi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Bröstcancerkirurgi

  Kirurgi, Lund

  Organisation: forskargrupp