• BesöksadressVisa på karta

  Medicon Village By 404, Scheelevägen 2

  22381 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Onkologi, Medicon Village 404:B3

  SE-22381 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

We aim to increase our understanding of the origin and early genomic events leading to the development of epithelial ovarian cancer. The heterogeneity of the disease requires improved knowledge of key processes involved in tumour initiation, development and maintenance for translation into truly personalised treatment. Identification of novel therapeutic targets, stratified by histological as well as mutational and transcriptional phenotypes, should transform survival prospects. Our goal is to elucidate the molecular context and mechanisms by which aberrantly regulated genes contribute to breast and ovarian tumorigenesis. Improved knowledge of the molecular landscapes of these heterogeneous malignancies in the primary as well as metastatic setting may lead to the development of next generation biomarkers and biologically informed treatment strategies.

Beskrivning

Ovarialcancer upptäcks ofta sent och prognosen är därför dålig. Den relativa 5-årsöverlevnaden är mindre än 50 %, jämfört med >80 % för bröstcancer. Den idag rådande uppfattningen är att det som kallas ovarialcancer i själva verket är olika sjukdomar, med skillnader i var de uppkommer, vilka egenskaper de har och hur de svarar på behandling. För att förbättra överlevnaden i ovarialcancer krävs en bättre förståelse för de mekanismer som ligger bakom uppkomsten av sjukdomen, liksom vilka molekylära egenskaper som påverkar sjukdomsförloppet och behandlingsresponsen. Studierna baseras på vävnadsprover från patienter samt cellinjer. Ökad kunskap om hur bröst- och ovarialcancer uppstår och vad som orsakar sjukdomsheterogeniteten skulle kunna leda till utveckling av nya, mer effektiva behandlingar.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren