Andfåddhet och kronisk andningssvikt

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Gruppen driver forskning kring mätning och behandling av svår kronisk andnöd (dyspné) samt behandling av kronisk andningssvikt. Gruppen har nära samarbete med ledande forskare nationellt och ett internationellt forskningsnätverk kring klinisk dyspnéforskning. Studier inkluderar epidemiologiska analyser, Cochrane meta-analyser, kliniska kohortstudier samt randomiserade kontrollerade behandlingsstudier.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren