Andfåddhet och kronisk andningssvikt

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Gruppen driver forskning kring mätning och behandling av svår kronisk andnöd (dyspné) samt behandling av kronisk andningssvikt. Gruppen har nära samarbete med ledande forskare nationellt och ett internationellt forskningsnätverk kring klinisk dyspnéforskning. Studier inkluderar epidemiologiska analyser, Cochrane meta-analyser, kliniska kohortstudier samt randomiserade kontrollerade behandlingsstudier.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren