• Besöksadress

    Scheelevägen 2, MV404

    22381 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Utveckling av dottersvulster, metastasering, är orsaken till 90% av alla dödsfall av cancer. För att sprida sig i kroppen måste cancercellerna anpassa sig till den miljö de påträffar. Förståelsen för cellers rörelse inom levande vävnader är viktig för att kunna utveckla nya läkemedel som förhindrar metastasering. Min grupp ämnar svara på frågor om mekanismen för cancercellers migration inom frisk och sjuk vävnad. Det har blivit väldigt tydligt att en tumör utvecklas tillsammans med sin omgivning, den extracellulära matrisen. Målet med vår forskning är att upptäcka specifika proteiner i den extracellulära matrisen som är direkt involverade i cancerutvecklingen. Våra studier också demonstrerade att STRIPAK-komplexet reglerar rörligheten hos celler från bröstcancer. Vi kommer att fortsätta utforska detta intressanta fynd genom att utöka studierna till olika typer av cancer. Vårt mål är att utveckla läkemedel som slår mot STRIPAK-komplexets som en ny strategi för att förhindra metastasering.

Beskrivning

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren