Enhetsprofil

Beskrivning

Catharina Svanborg är forskargruppsledare för forskargruppen

Forskning

Urinvägsinfektioner (UVI) är en av våra vanligaste infektionssjukdomar. Njurbäckeninflammation kan orsaka allvarliga störningar av njurfunktionen och kan till och med vara livshotande. Den vanligaste formen av UVI är dock asymptomatisk bakteriuri (ABU) som innebär att urinvägarna är koloniserade av miljontals bakterier utan att patienten utvecklar symptom. Nu försöker vi: Varför får vissa patienter återkommande urinvägsinfektioner? Vad gör att vissa patienter kan bära bakterier i urinblåsan utan att bli sjuka? HAMLET är en molekyl som vi har upptäckt vilken selektivt angriper och dödar tumörceller, upptäcktes ursprungligen i bröstmjölk och består av ett protein, alfa-laktalbumin, och en fettsyra, oleinsyra. När proteinet bildas veckas det till sin rätta struktur genom att binda en kalciumjon. Sådana former av proteinet är normalt sett inte stabila i de miljöer som finns i kroppen, men i HAMLET har en sådan veckningsform stabiliserats med hjälp av fettsyran.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren