Enhetsprofil

Beskrivning

Forskning

Urinvägsinfektioner (UVI) är en av våra vanligaste infektionssjukdomar. Njurbäckeninflammation kan orsaka allvarliga störningar av njurfunktionen och kan till och med vara livshotande. Den vanligaste formen av UVI är dock asymptomatisk bakteriuri (ABU) som innebär att urinvägarna är koloniserade av miljontals bakterier utan att patienten utvecklar symptom. Nu försöker vi: Varför får vissa patienter återkommande urinvägsinfektioner? Vad gör att vissa patienter kan bära bakterier i urinblåsan utan att bli sjuka? HAMLET är en molekyl som vi har upptäckt vilken selektivt angriper och dödar tumörceller, upptäcktes ursprungligen i bröstmjölk och består av ett protein, alfa-laktalbumin, och en fettsyra, oleinsyra. När proteinet bildas veckas det till sin rätta struktur genom att binda en kalciumjon. Sådana former av proteinet är normalt sett inte stabila i de miljöer som finns i kroppen, men i HAMLET har en sådan veckningsform stabiliserats med hjälp av fettsyran.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren