Enhetsprofil

Våra studier syftar till ökad kunskap om hur samverkan mellan våra gener, livsstil, kroppsform påverkar bröstcancerrisk. Dessutom hur samverkan mellan dessa faktorer och tumör samt tumörmarkörer är kopplade till prognos i olika behandlingsgrupper av bröstcancerpatienter. Vi använder ett integrerat synsätt där vi kombinerar information från enkäter, kroppsmått, tumörvävnad, blodprover, journal med register för optimal uppföljning. Vi har tidigare rapporterat om hur vanliga livsstilsfaktorer som kaffe, rökning och alkohol är kopplat till bröstcancerprognos i olika behandlingsgrupper, men mer forskning kvävs. Vi bedriver även vidareutbildningskurser för läkare, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor inom strålbehandling, säker cytostatikahantering, kliniska prövningar och i allmän onkologi.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren