Enhetsprofil

Beskrivning

Våra studier syftar till ökad kunskap om hur samverkan mellan våra gener, livsstil, kroppsform påverkar bröstcancerrisk. Dessutom hur samverkan mellan dessa faktorer och tumör samt tumörmarkörer är kopplade till prognos i olika behandlingsgrupper av bröstcancerpatienter. Vi använder ett integrerat synsätt där vi kombinerar information från enkäter, kroppsmått, tumörvävnad, blodprover, journal med register för optimal uppföljning. Vi har tidigare rapporterat om hur vanliga livsstilsfaktorer som kaffe, rökning och alkohol är kopplat till bröstcancerprognos i olika behandlingsgrupper, men mer forskning kvävs. Vi bedriver även vidareutbildningskurser för läkare, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor inom strålbehandling, säker cytostatikahantering, kliniska prövningar och i allmän onkologi.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • A genome-wide gene-environment interaction study of breast cancer risk for women of European ancestry

  Middha, P., Wang, X., Behrens, S., Bolla, M. K., Wang, Q., Dennis, J., Michailidou, K., Ahearn, T. U., Andrulis, I. L., Anton-Culver, H., Arndt, V., Aronson, K. J., Auer, P. L., Augustinsson, A., Baert, T., Freeman, L. E. B., Becher, H., Beckmann, M. W., Benitez, J., Bojesen, S. E., & 30 andraBrauch, H., Brenner, H., Brooks-Wilson, A., Campa, D., Canzian, F., Carracedo, A., Castelao, J. E., Chanock, S. J., Chenevix-Trench, G., Cordina-Duverger, E., Couch, F. J., Cox, A., Cross, S. S., Czene, K., Dossus, L., Dugué, P-A., Eliassen, A. H., Eriksson, M., Evans, D. G., Fasching, P. A., Figueroa, J. D., Fletcher, O., Flyger, H., Gabrielson, M., Gago-Dominguez, M., Hall, P., Ingvar, C., Isaksson, K., Jernström, H. & CTS Consortium, 2023 aug. 9, I: Breast cancer research : BCR. 25, 1, s. 1-13 93.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Öppen tillgång
 • Aggregation tests identify new gene associations with breast cancer in populations with diverse ancestry

  Mueller, S. H., Augustinsson, A., Olsson, H., NBCS Collaborators, CTS Consortium, ABCTB Investigators & Kuchenbaecker, K. B., 2023, I: Genome Medicine. 15, 1, 7.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Öppen tillgång
 • Association of the CHEK2 c.1100delC variant, radiotherapy, and systemic treatment with contralateral breast cancer risk and breast cancer-specific survival

  Morra, A., Schreurs, M. A. C., Andrulis, I. L., Anton-Culver, H., Augustinsson, A., Beckmann, M. W., Behrens, S., Bojesen, S. E., Bolla, M. K., Brauch, H., Broeks, A., Buys, S. S., Camp, N. J., Castelao, J. E., Cessna, M. H., Chang-Claude, J., Chung, W. K., Colonna, S. V., Couch, F. J., Cox, A., & 30 andraCross, S. S., Czene, K., Daly, M. B., Dennis, J., Devilee, P., Dörk, T., Dunning, A. M., Dwek, M., Easton, D. F., Eccles, D. M., Eriksson, M., Evans, D. G., Fasching, P. A., Fehm, T. N., Figueroa, J. D., Flyger, H., Gabrielson, M., Gago-Dominguez, M., García-Closas, M., García-Sáenz, J. A., Genkinger, J., Grassmann, F., Gündert, M., Hahnen, E., Haiman, C. A., Hamann, U., Harrington, P. A., Hartikainen, J. M., Jernström, H. & NBCS Collaborators, 2023 aug., I: Cancer Medicine. 12, 15, s. 16142-16162

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Öppen tillgång