• Telefon+4646157857, +4646173518
  • BesöksadressVisa på karta

    Skånes universitetssjukhus, EA-blocket

    221 85 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Till avdelningen hör sektionen för kardiologi inklusive HIA (hjärtintensivvårdsavdelningen) samt kardiologiska experimentallaboratoriet.

Forskning

Diagnostik, terapi och prognos vid olika hjärtsjukdomar, speciellt hjärtrytmrubbningar, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtklaffsjukdomar.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren