• Telefon+4646157857, +4646173518
  • Besöksadress

    Skånes universitetssjukhus, EA-blocket

    221 85 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Diagnostik, terapi och prognos vid olika hjärtsjukdomar, speciellt hjärtrytmrubbningar, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtklaffsjukdomar.

Beskrivning

Till avdelningen hör sektionen för kardiologi inklusive HIA (hjärtintensivvårdsavdelningen) samt kardiologiska experimentallaboratoriet.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren