Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande

  • Telefon+4646177016

Enhetsprofil

Forskning

För med information, se projekten "Psychosocial issues in pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic pulmonary hypertension" och "Heart or lung transplantation from patient's and next of kin's perspective"

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren