Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande

  • Telefon+4646177016

Enhetsprofil

För med information, se projekten "Psychosocial issues in pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic pulmonary hypertension" och "Heart or lung transplantation from patient's and next of kin's perspective"

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren