Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande

  • Telefon+4646177016
  • Besöksadress

    Universitetssjukhuset

    22184 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

För med information, se projekten "Psychosocial issues in pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic pulmonary hypertension" och "Heart or lung transplantation from patient's and next of kin's perspective"

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren