• Telefon+4640391222, +4640391027
 • BesöksadressVisa på karta

  CRC, Hus 91 plan 12, Jan Waldenströms gata 35

  Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kardiologi
 • Endokrinologi och diabetes
 • Medicinsk genetik
 • Allmän medicin
 • Fysiologi

Fria nyckelord

 • CVD
 • hypertoni

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren