Kardiovaskulär forskning - translationella studier

Enhetsprofil

Beskrivning

Hjärt-kärlsjukdom är världens vanligaste dödsorsak. Det främsta underliggande tillståndet är ateroskleros: plack som bildas i blodkärlens väggar och kan orsaka akuta komplikationer, såsom hjärtinfarkt och stroke. Genom vår forskning ämnar vi identifiera kliniska metoder som kan hjälpa oss att hitta plack med hög komplikationsrisk, för att i tid kunna ge adekvat förebyggande behandling. Vi vill även finna nya plack-komponenter att använda som terapeutiska mål för att förebygga komplikationer samt förstå hur plackens biologi påverkas av starka riskfaktorer såsom diabetes. Vår forskningsstrategi bygger på en kombination av ny bilddiagnostik, sekvensering, C14 datering, mekanistiska studier och uppföljningsdata i humana kardiovaskulära kohorter. Vår växande biobank - idag av världens största aterosklerotiska biobanker med över 1500 patienter som genomgått kirurgiskt avlägsnande av plack från hals- eller benartärer- är grunden i vår unika forskning med målet att minska död och sjukdom till följd av ateroskleros.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren