• Telefon+46462221801

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen Vård i högteknologisk miljö vill förstå bl.a. hur non-invasiva övervakningstekniker kan främja vårdvetenskapliga beslut samt öka graden av personcentrerad vård. Vi vill även förklara hur det är att vara människa i relation till högteknologisk vård. Utgångspunkten är den sårbara och utsatta personen i en teknikintensiv vårdmiljö; intensivvård, anestesi, organ transplantation, radiografi och pre hospital akutsjukvård där avancerad omvårdnad bedrivs i syfte att återställa och främja hälsa. Forskningen sker med betoning på self-management och återhämtning efter organtransplantation. Övriga studier inriktas mot personcentrering och dess klimat samt samvetsstress inom pre hospital akutsjukvård, modet att överlämna sig till anestesi, smärta vid thoraxkirurgi, upplevelser av nefrotiskt syndrom, underlättande av strålbehandling av barn med cancer samt erfarenheter av intensivvård av barn. I forskningen intas företrädesvis patientens och närståendes och vårdpersonal perspektiv.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren