• Telefon+46462221801
 • Besöksadress

  HSC Margaretavägen 1 B

  22240 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 157

  22100 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen Vård i högteknologisk miljö vill förstå och förklara hur det är att vara människa i relation till högteknologisk vård. Utgångspunkten är den sårbara och utsatta personen i en teknikintensiv vårdmiljö; intensivvård, anestesi, organ transplantation, radiografi och pre hospital akutsjukvård där avancerad omvårdnad bedrivs i syfte att återställa och främja hälsa. Forskningen sker med betoning på self-management och återhämtning efter organtransplantation. Övriga studier inriktas mot personcentrering och personcentrerat klimat samt samvetsstress inom pre hospital akutsjukvård, modet att överlämna sig till anestesi, smärta vid thoraxkirurgi, upplevelser av nefrotiskt syndrom, underlättande av strålbehandling av barn med cancer samt erfarenheter av intensivvård av barn. I forskningen intas företrädesvis patientens och närståendes perspektiv och frågan ställs hur vården kan utformas på bästa sätt för att möta behoven hos patienter, närstående och vårdpersonal.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Hälsovetenskaper

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren