• BesöksadressVisa på karta

  CRC, Hus 91 plan 10, Jan Waldenströms gata 35

  Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Endokrinologi och diabetes
 • Immunologi inom det medicinska området
 • Pediatrik
 • Näringslära

Fria nyckelord

 • Typ 1 diabetes
 • Celiaki
 • Autoimmunitet

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren