Celldöd, Lysosomer och Artificiell Intelligens

Enhetsprofil

Forskning

Understanding and therapeutic targeting of lysosome-dependent cell death 1. Deciphering the molecular machinery of lysosome-dependent cell death and its interactions with other cell death and survival processes 2. Understanding the role of lysosomes in diseases with altered cell death 3. Therapeutic modulation of lysosome-dependent cell death 4. Development of novel tools and methods for studying lysosome-dependent cell death Artificial intelligence applications in biomedical science 1. Use of artificial intelligence for biomedical image analysis 2. Use of artificial intelligence for protein function and structure prediction and modelling 3. Use of artificial intelligence for integrating biomedical "big data" such as proteomics and genomics datasets Besides our core areas we are involved in several collaborations and research networks.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren