• BesöksadressVisa på karta

  CRC, Jan Waldenströms gata 35

  214 28 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  CRC, Jan Waldenströms gata 35

  214 28 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

In this group we study the tumor microenvironment in the context of colon cancer and with a focus on the inflammatory mediators leukotriene D4 (LTD4) and prostaglandins (PGE2) and their respective receptors. These mediators and their receptors are enriched in colon cancer cells and colon cancer tissues, which demonstrate there, contribute to tumor development and progression. Several of the observations and ideas are generated from our analyses of human colon cancer materials. Our aim is to generate solid support for novel and complementary treatments of colon cancer patients that focus on the inflammatory component of the tumor microenvironment.

Forskning

Anita Sjölander är forskargruppsledare för den här forskargruppen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi
 • Immunologi inom det medicinska området

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren