Enhetsprofil

Beskrivning

Filipe Pereira är forskargruppsledare för forskargruppen

Forskning

För beskrivning, se den engelska sidan.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren