Cellulär Neurofysiologi och Epilepsi

 • BesöksadressVisa på karta

  Wallenberg Neuroscience Center, Sölveg. 17

  221 84 Lund

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Sölvegatan 17, BMC A11

  221 84 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Målet med vår forskning är att utveckla nya behandlingsformer för barn med svårbehandlad epilepsi. Epilepsi är en av våra vanligaste neurologiska sjukdomar och karakteriseras av återkommande krampanfall. 60 miljoner människor världen över lider av epilepsi och det kan drabba vem som helst. Dock är risken högst bland barn och äldre. Idag finns inget botemedel mot epilepsi. De behandlingsformer som finns riktas mot symptomen men har ofta kraftiga biverkningar och en tredjedel av patienterna svarar inte på medicinsk behandling. Barn med terapiresistens eller svårbehandlad epilepsi är extra utsatta. De återkommande kramperna riskerar att hämma hjärnans utveckling och leda till svåra begåvningshandikapp. En vanlig och allvarlig form av barnepilepsi är fokal kortikal dysplasi där en hög andel inte svarar på medicinering. Vi undersöker hur denna form av epilepsi uppkommer och hur anfall genereras, med målet att utveckla nya behandlingsstrategier speciellt anpassade för barn, något som är ytterst angeläget.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren