Enhetsprofil

Beskrivning

Forskning

CTG är en prioriterad forskningsinfrastruktur vid Medicinska fakulteten. Centret har stor kompetens inom flera sekvenserings- och genomikteknologier och ligger i teknisk framkant med tillgång till mycket kraftfull utrustning (t.ex. Illumina NovaSeq 6000). CTG:s service är inriktad mot olika användningsområden baserade på den nya generationens sekvenseringsteknik (NGS), t.ex. singelcell-analyser, och CTG arbetar nära den regionala sjukvården för att utveckla och översätta forskningsresultat till förbättrad klinisk diagnostik. Tillsammans med en storskalig sekvenseringsenhet vid Region Skåne utgör CTG också en facilitet inom den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab (Clinical Genomics Lund) och är också aktivt involverad i Genomic Medicine Sweden-initiativet. CTG finns på BMC D14 och har för närvarande 13 anställda. För mer information, vänligen se https://www.ctg.lu.se/ eller kontakta Markus Heidenblad, chef för anläggningen (046-222 04 25).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Medicinsk genetik

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren