Enhetsprofil

Beskrivning

The Center for Advanced Middle Eastern Studies (CMES) at Lund University was inaugurated in 2007 to coordinate and develop education and research working on the region across various disciplines within the university. The purpose of the center is to utilize existing capacities at Lund University and create a new competence at the center to encourage and produce research and academic opportunities with an innovative, critical and cross-disciplinary approach towards Middle Eastern Studies. What is truly unique about CMES is its pursuit for an atmosphere and structure that focuses on mentorship, openness and personal development. We strive to take a more comprehensive and cross-disciplinary approach to education and research on the region, life style and institutional structure.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren