Centre for Engineering Education CEE

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Centre for Engineering Education har i uppdrag att: - Driva högskolepedagogiskt utvecklingsarbete och kompetensutveckling inom ramen för Genombrottet. - Anordna LTH-gemensamma forskarutbildningskurser och docentutbildning. - Bedriva Supplemental Instruction (SI) inom Lunds Tekniska Högskola och i samverkan med grund- och gymnasieskola. - Bedriva behörighetsgivande utbildning, Tekniskt basår. - Bedriva praktiknära högskolepedagogiskt forskning och kunskapsutveckling.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren