Enhetsprofil

Beskrivning

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med närmare 40 ämnen och ett trettiotal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. Gemensamma funktioner: Receptionen@sol.lu.se Tel: 046-2223210 (fax direkt 046-222 42 10) // Lokalbokare@sol.lu.se // Lucat@sol.lu.se // Andra stödfunktioner: HT-biblioteken: Tel: 046-2223220 (lånedisken) http://www.htbibl.lu.se/kontakt/ // IT-enheten: Tel: 046-2223230 (gruppnummer) http://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/organisation/it-enheten/ //

Mer om vår forskning

På SOL finns en mångfald av forskningsperspektiv inom språkvetenskapliga ämnen, litteraturvetenskapliga ämnen, områdesstudier och andra ämnen. Perspektiven är t.ex. synkrona, diakrona, tillämpade och didaktiska. Forskningen sker i samarbete inom och mellan ämnen på SOL men också med ämnen vid andra fakulteter inom Lunds universitet och vid andra lärosäten, både nationellt och internationellt.

 

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren